Umów prezentację

Chcesz umówić się na prezentację?

Wypełnij formularz, aby umówić się na prezentację Platformy Proman. Nasz specjalista skontaktuje się z Tobą.


  Case Study 04

  Monitoring produkcji i wsparcie utrzymania ruchu w Elektrowni

  Obszary wsparcia:

   

  Wsparcie obszaru produkcji

   
   

  GŁÓWNE ZADANIA:
   
  Od 1993 roku Platforma Proman pełni funkcję nadrzędnego systemu monitorowania produkcji dla czterech, a od 2020 roku sześciu bloków elektroenergetycznych o łącznej zdolności produkcyjnej 23,5 TWh rocznie.

  • Integracja, standaryzacja i automatyzacja procesu pozyskiwania danych z systemów sterowania, liczników oraz urządzeń pomiarowych
  • Wprowadzenie automatycznego obliczania monitorowanych wskaźników (KPI)
  • Standaryzacja metod prezentacji, monitorowania i raportowania gromadzonych danych
  • Prezentacja danych z wykorzystaniem diagramów (masek synoptycznych), wykresów, raportów oraz zestawień
  • Raportowanie w oparciu o dedykowane szablony XLS (Microsoft Excel)

  KORZYŚCI:

   

  • Umożliwienie zdalnego zarządzania zakładem produkcyjnym.
  • Automatyzacja kontroli nad monitorowanymi wskaźnikami i planami.
  • Zapewnienie pełnej aktualnej oraz historycznej wiedzy o stanie monitorowanych obszarów zakładu.
  • Regularne raportowanie dostarczające wiedzy w obszarach:
   – optymalizacji kosztów rozruchów bloków
   – czasu pracy urządzeń
   – pracy urządzeń w przekroczeniach
   – kluczowych wskaźników techniczno–ekonomicznych
   – bilansowania zużycia mediów
   – pracy operatorów kotłów
   – pracy operatorów turbin
  • Dostarczenie bazy wiedzy (know-how) dla specjalistów i kierowników zajmujących się:
   – zarządzaniem produkcją oraz utrzymaniem ruchu
   – badaniem i wyjaśnianiem przebiegów awarii

  Blisko 110 000 monitorowanych sygnałów

  INFORMUJE O STANIE ELEKTROWNI I UMOŻLIWIA OPTYMALNIE ZARZĄDZAĆ ZAKŁADEM

  Ponad 350 użytkowników

  Integracja 15 systemów zewnętrznych

  Ponad 200 dedykowanych raportów

  Ciągła akwizycja danych od 1993 roku

  440 masek synoptycznych

   

  Wsparcie obszaru utrzymania ruchu

   
   

  GŁÓWNE ZADANIA:
   
  Od roku 1992 moduł CMMS na Platformie Proman wykorzystywany jest do monitorowania pracy kluczowych urządzeń w jednej z największych europejskich elektrowni.

  W ramach wdrożenia odwzorowano strukturę hierarchiczną urządzeń młynów węglowych 4 bloków elektroenergetycznych. Oprogramowanie wspiera:

  • zarządzanie urządzeniami i ich podzespołami
  • zliczanie czasu pracy odwzorowanych urządzeń
  • zarządzanie remontami urządzeń
  • codzienne raportowanie pracy urządzeń

  KORZYŚCI:

   

  • Redukcja kosztów utrzymania ruchu poprzez:
   – ustandaryzowanie obsługi działań utrzymania ruchu
   – automatyczny nadzór nad realizacją działań kontrolnych i konserwacyjnych
   – dostarczenie wiedzy o konieczności wykonania działań konserwacyjnych
  • Usystematyzowanie planowania prac utrzymania ruchu.
  • Pozyskanie danych wejściowych dla:
   – planowania i monitorowania realizacji budżetu działu utrzymania ruchu,
   – planowania modernizacji i remontów,
   – oceny prowadzonych modernizacji i remontów.

  Ciągły monitoring kluczowych urządzeń od roku 1992

  UMOŻLIWIA OPTYMALNE ZARZĄDZANIE ICH EKSPLOATACJĄ

  Około 100 głównych urządzeń krytycznych dla pracy elektrowni

  4 bloki elektroenergetyczne

  Referencje

  Chcesz poznać więcej naszych realizacji?

  Wśród użytkowników Platformy Proman znajduje się wiele polskich i zagranicznych przedsiębiorstw z branży energetycznej, przemysłowej oraz ochrony środowiska.