Umów prezentację

Chcesz umówić się na prezentację?

Wypełnij formularz, aby umówić się na prezentację Platformy Proman. Nasz specjalista skontaktuje się z Tobą.


  Case Study 01

  Nadrzędny system monitorowania produkcji w firmie z branży chemicznej

   

  Wsparcie obszaru produkcji

  GŁÓWNE ZADANIA:Od roku 2017 Platforma Proman pełni funkcję nadrzędnego systemu monitorowania produkcji:

  • Integracja, standaryzacja i automatyzacja procesu pozyskiwania danych
   z systemów sterowania, liczników oraz urządzeń pomiarowych.
  • Wprowadzenie automatycznego obliczania monitorowanych wskaźników (KPI).
  • Standaryzacja metod prezentacji, monitorowania i raportowania gromadzonych danych.
  • Prezentacja danych z wykorzystaniem diagramów (masek synoptycznych), wykresów, raportów oraz zestawień.
  • Monitoring wartości z wykorzystaniem własnych definicji alarmów
   i przekroczeń (sygnalizacja wizualna oraz dźwiękowa).
  • Raportowanie w oparciu o dedykowane szablony XLS (Microsoft Excel).
  • Możliwość wprowadzania danych ręcznych za przeszłość (badania laboratoryjne, stany liczników) – logowanie zmian, aktualizacja wskaźników oraz raportów.
  • Obsługa procesów operacyjnych z wykorzystaniem dopasowanych formularzy elektronicznych (workflow).
  • Udostępnienie danych bieżących i historycznych poprzez aplikację webową oraz mobilną.

  KORZYŚCI:

  • Umożliwienie zdalnego zarządzania zakładem produkcyjnym zarówno poprzez interfejs webowy jak i mobilny.
  • Automatyzacja kontroli nad monitorowanymi wskaźnikami i planami.
  • Zapewnienie pełnej aktualnej oraz historycznej wiedzy o stanie monitorowanych obszarów zakładu produkcyjnego.
  • Regularne raportowanie dostarczające wiedzy w obszarach:
   – wykonania planu produkcji
   – Technicznego Kosztu Wytworzenia (TKW) produktu
   – działań służb utrzymania
   – przepływu transportów produktów, półproduktów, surowców i odpadów
   – stanów magazynowych
   – utrzymania jakości produkcji
  • Dostarczenie bazy wiedzy (know-how) dla specjalistów i kierowników zajmujących się:
   – zarządzaniem: produkcją, utrzymaniem ruchu, przepływem transportu, zamówieniami, zapewnieniem jakości
   – badaniem i wyjaśnianiem przebiegów awarii
   – kierowaniem zmianami oraz zespołami ludzi
   – założeniami dla inwestycji infrastrukturalnych

  Ponad 100 000 monitorowanych sygnałów

  bez przerwy dostarcza informacje o pracy maszyn i prowadzonej produkcji

  Dostarczanie informacje o pracy maszyn i prowadzonej produkcji 24/7

  Wdrożenie w 6 zakładach

  Integracja ponad 100 źródeł danych

  Ok. 1500 użytkowników

  Blisko 1000 masek synoptycznych

  Blisko 200 dedykowanych raportów

  Mobilny kokpit menadżerski dla najwyższego szczebla zarządzania

   

  Wsparcie obszaru transportu

  Główne zadania:
  Od roku 2018 Platforma Proman wspomaga, monitoruje, raportuje oraz obsługuje zarządzanie i realizację przepływu transportu. System integruje wszystkie wykorzystywane wagi przemysłowe w jeden spójny proces obsługi dostawy surowców oraz wywozu produktów i odpadów.

  • Integracja z wszystkimi wagami przemysłowymi – samochodowe oraz
   kolejowe
  • Integracja z systemami sterowania załadunkiem
  • Integracja z systemami monitoringu na wagach
  • Integracja z systemami ERP (SAP / ProAlpha) w zakresie planowania i
   rozliczania transportów
  • Dedykowane interfejsy dla operatorów wag dostosowane do wyposażenia
   wag i prowadzonych procesów ważenia
  • Obsługa procesu transportu – planowanie, realizacja, rozliczanie
   i raportowanie

  Korzyści:

  • Ustandaryzowanie procesu obsługi transportu – planowanie, realizacja,
   rozliczanie i raportowanie
  • Gotowość do automatyzacji procesu ważenia
  • Redukcja czasochłonności realizacji ważenia poprzez automatyczne rozliczanie transportu i synchronizację planów z systemem ERP
  • Zapewnienie bezpieczeństwa realizacji ważenia:
   – integracja wagi z systemami załadunku,
   – wykorzystanie automatycznej kontroli poprawności procesu ważenia
   (częściowy zjazd z wagi, domyślna tara pojazdu, waga towaru w zamówieniu, automatyczne ważenie)
   – możliwość kontynuowania transakcji ważenia na dowolnej wadze
  • Ograniczenie kosztów związanych z koniecznością wsparcia i serwisowania wielu systemów wagowych
  • Zachowanie płynności obsługi transportów przy awarii jednej ze zintegrowanych wag

  17 wag samochodowych, 9 wag kolejowych
  oraz 2 systemy ERP

  bierze udział w rozliczeniu transportu, którego wartość liczona jest w mld PLN

  Integracja wag w 6 zakładach

  6 wag kolejowych

  17 wag samochodowych

  Integracja 2 systemów klasy ERP

  Dwukierunkowa wymiana danych o zleceniach transportu

  Obsługa zleceń transportu

  99,997% ciągłości procesu ważeń

  26 dedykowanych interfejsów użytkownika

  Sterowanie ruchem na wagach

  Rejestracja 280 000 ważeń samochodowych rocznie

  Rejestracja 130 000 ważeń kolejowych rocznie

  Rejestracja przepływu materiałów o wartości liczonej w mld PLN

   

  Wsparcie obszaru utrzymania ruchu

  Główne zadania:
  Od 2020 roku Platforma Proman wspomaga reaktywny oraz prewencyjny model utrzymania ruchu. Wykorzystanie urządzeń mobilnych zapewnia szybki dostęp do stanu urządzenia za pomocą smartfonu / tabletu, błyskawiczne zgłaszanie usterek oraz automatyczny nadzór nad wykonywanymi pracami.

  • Aplikacja mobilna zapewniająca dostęp do informacji, zadań i procesów
   operacyjnych w dowolnym miejscu oraz czasie
  • Integracja z procesami biznesowymi systemu SAP w obszarze realizacji
   zadań utrzymania ruchu
  • Umożliwienie służbą utrzymania ruchu:
   – potwierdzanie miejsca wykonywanej pracy przez skanowanie znaczników RFID
   – wykonywania zadań utrzymania ruchu z wykorzystaniem przenośnych urządzeń pomiarowych (instrukcja oraz opis zadania)
   – planowanie, monitorowanie, raportowanie i procesowanie działań z wykorzystaniem interfejsu webowego

  Korzyści:

  • Redukcja kosztów utrzymania ruchu poprzez:
   – budowę bazy wiedzy o infrastrukturze zakładu produkcyjnego
   – ustandaryzowanie obsługi działań utrzymania ruchu
   – automatyczny nadzór nad realizacją działań kontrolnych i konserwacyjnych
   – zapewnienie dostępu do bazy wiedzy w dowolnym miejscu oraz czasie (aplikacja webowa oraz mobilna)
   – dostarczenie wiedzy o konieczności wykonania naprawy prewencyjnej zanim dojdzie do awarii
   – udostępnienie platformy do wymiany informacji pomiędzy działem utrzymania ruchu, a działem produkcji
  • Usystematyzowanie planowania prac zapewniające zrównoważenie obciążenia zespołu zarówno w przypadku nagłych awarii, jak i w czasie pomiędzy nimi.
  • Pozyskanie danych wejściowych dla:
   – planowania i monitorowania realizacji budżetu działu utrzymania ruchu,
   – planowania modernizacji i remontów,
   – oceny prowadzonych modernizacji i remontów.
  • Zwiększenie efektywności parku maszynowego i zmniejszenie zagrożeń dla ciągłości produkcji zgodnie z ideą Total Productive Maintenance i Przemysłu 4.0
  • Dostarczenie środowiska stanowiącego podstawę dla wdrożenia predykcyjnego modelu utrzymania ruchu.

  2 zakłady, blisko 800 urządzeń krytycznych

  OBJĘTYCH AUTONOMICZNYM NADZOREM NAD REALIZACJĄ DZIAŁAŃ PREWENCYJNYCH I KONSERWACYJNYCH

  Wdrożenie w 2 zakładach

  Około 800 głównych urządzeń krytycznych dla pracy zakładów produkcyjnych

  Obsługa zgłoszeń awarii

  Kontrola miejsca pracy z wykorzystaniem znaczników RFID

  Integracja z systemem SAP

  Elektroniczne instrukcje i plany prac

  Referencje

  Chcesz poznać więcej naszych realizacji?

  Wśród użytkowników Platformy Proman znajduje się wiele polskich i zagranicznych przedsiębiorstw z branży energetycznej, przemysłowej oraz ochrony środowiska.