Umów prezentację

Chcesz umówić się na prezentację?

Wypełnij formularz, aby umówić się na prezentację Platformy Proman. Nasz specjalista skontaktuje się z Tobą.


  Sektor energetyczny stoi obecnie przed jednym z największych wyzwań ostatnich czasów – koniecznością przygotowania się do procesu integracji z Centralnym Systemem Informacji o Rynku Energii (CSIRE).

  Na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 1093) Polskie Sieci Elektroenergetyczne zostały wyznaczone do pełnienia funkcji Operatora Informacji Rynku Energii (OIRE). Ustawa zakłada w pierwszej kolejności budowę i wdrożenie Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE), w którym będą przetwarzane informacje związane z rynkiem energii.
   

  Na jakie zmiany operatorzy muszą być przygotowani?

   
  Zmiany prawne spowodowały, że Operatorzy Systemu Dystrybucyjnego, Operatorzy Systemu Przesyłowego i Sprzedawcy Energii Elektrycznej muszą być gotowi na obsługę masowej wymiany, w ramach systemu CSIRE, informacji o:

  1. punkcie poboru energii lub punkcie pomiarowym,
  2. sprzedawcy energii elektrycznej, sprzedawcy z urzędu, sprzedawcy rezerwowym,
  3. danych pomiarowych,
  4. umowie sprzedaży lub umowie kompleksowej,
  5. przypisaniu odbiorcy, wytwórcy lub posiadacza magazynu energii elektrycznej do punktu pomiarowego albo wykreślenie takiego przypisania,
  6. dotyczących jakości dostarczanej energii elektrycznej w tym informacji o przerwach w dostarczaniu energii elektrycznej, o wartości wskaźników jakościowych energii elektrycznej, o parametrach energii elektrycznej w przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników jakości energii elektrycznej.

  Wszyscy uczestnicy rynku energii stoją więc przed koniecznością podjęcia decyzji odnośnie systemu informatycznego przeznaczonego do współpracy z CSIRE i integrującego rozproszone dane, będącego systemem nadrzędnym w stosunku do obecnie stosowanych systemów informatycznych i integracją tych systemów. Należy tu podkreślić, że dzieje się to pod dużą presją czasu, gdyż przekazanie danych inicjalnych do systemu CSIRE musi nastąpić w grudniu 2023 r., a przyłączanie systemów IT Użytkowników profesjonalnych do CSIRE powinno zakończyć się już do 30.06.2024, co w przypadku dużej dywersyfikacji źródeł danych stanowi spore wyzwanie. Niebagatelne znaczenie ma również strona techniczna wybranego rozwiązania, w obliczu m.in. ogromnego zakresu wymiany danych, braku ujednolicenia protokołów komunikacyjnych stosowanych w różnych systemach informatycznych.
  Platforma PROMAN z systemem Monitorowania Jakości Energii Elektrycznej (MJEE) stanowi odpowiedź na pojawiające się nowe wymagania i umożliwia łagodne przejście przez cały proces integracji z CSIRE.

  Platforma PROMAN zapewnia również konsolidację w jednym systemie danych pomiarowych z rozproszonych źródeł tj. z liczników energii elektrycznej, analizatorów stacjonarnych i mobilnych, synchrofazorów, prognoz pogody/stacji pogodowych, z odnawialnych źródeł energii (elektrownie wiatrowe, fotowoltaiczne, biogazownie, elektrownie wodne).

  Oprogramowanie firmy PROCOM SYSTEM S.A. jest cały czas rozwijane i na bieżąco aktualizowane, co zapewnia jego zgodność z szybko zmieniającymi się przepisami prawa w zakresie energetyki.
   

  System monitoringu parametrów jakości energii elektrycznej

   
  Platforma PROMAN z systemem Monitorowania Jakości Energii Elektrycznej wesprze Operatorów Systemu Dystrybucyjnego i Sprzedawców Energii Elektrycznej w następujących obszarach:

  • integracja na jednej platformie systemów informatycznych używanych przez uczestników rynku energii oraz danych pomiarowych z różnych źródeł,
  • zapewnienie sprawnej wymiany danych z systemem CSIRE z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa, pełnej kontroli, ciągłości działania, niezawodności i monitoringu wszystkich procesów,
  • monitorowanie jakości dostarczanej energii elektrycznej,
  • w zakresie planowania modernizacji i rozwoju infrastruktury elektroenergetycznej,
  • w procesie wydawania warunków przyłączenia OZE z uwzględnieniem wpływu przyłączenia na stan jakości energii elektrycznej,
  • prognozowanie produkcji energii elektrycznej dla OZE (elektrownie fotowoltaiczne i wiatrowe),
  • rozpatrywanie reklamacji klientów.

  Powyższe funkcjonalności systemu Monitorowania Jakości Energii Elektrycznej ułatwią proces dostosowania sieci elektroenergetycznych do nowej architektury rynku, opartej w coraz większym stopniu na źródłach rozproszonych z bardzo dużym udziałem odnawialnych źródeł energii.
  Warto w tym miejscu podkreślić, że planowana w latach 2020–2025 wartość inwestycji sieciowych w Polsce ma wynieść 52 mld zł, a do 2040 roku może to być nawet 140 mld zł.

  PROCOM SYSTEM S.A. posiada wymagane kompetencje i bogate doświadczenie w rozwijaniu projektów informatycznych dla  branży energetycznej. Firma, od wielu lat, współpracuje z czołowymi uczestnikami rynku energii, rozwija się i rozbudowuje swoje kadry. Profesjonalnie wdrażane rozwiązania informatyczne, przy zastosowaniu najlepszych technologii, umożliwiają Klientom PROCOM SYSTEM S.A. budowanie przewag konkurencyjnych w swoich branżach. Przynoszą im wymierne korzyści biznesowe, w tym optymalizację kosztów i efektywne wykorzystanie swoich zasobów.

  Aplikacja mobilna Platformy PROMAN dostarczy funkcjonalność systemu Monitorowania Jakości Energii Elektrycznej wszędzie tam, gdzie aktualnie prowadzone są prace. Tablet lub telefon z dostępem do internetu wystarczą, aby mieć pełen wgląd w dane gromadzone w centralnej bazie danych systemu MJEE.

  Odpowiedz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Proman dla Ciebie

  Szukasz nowoczesnego narzędzia do monitoringu i kontroli procesu produkcji?

  Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej na temat możliwości Platformy Proman.