Umów prezentację

Chcesz umówić się na prezentację?

Wypełnij formularz, aby umówić się na prezentację Platformy Proman. Nasz specjalista skontaktuje się z Tobą.


  Zarządzanie miastem to wyzwanie, któremu coraz trudniej sprostać bez dostępu do zbiorów danych, opisujących lokalne procesy i zjawiska. Dane te pozwalają przyjrzeć się części materialnej miasta jak budynki, ulice czy infrastruktura komunalna ale również prezentują życie społeczne – zachowanie mieszkańców, ich potrzeby i problemy. Poszukiwanie możliwie wiernego obrazu funkcjonowania miasta, wiąże się z ciągłą analizą posiadanych danych, weryfikowaniem ich wartości i poszukiwaniem nowych źródeł informacji. Wszystko to sprawia, że nowoczesne miasto staje się producentem danych, który skalą może konkurować nawet z dużymi firmami.

  Dostęp do danych wysokiej jakości (surowca przyszłości) pozwala czerpać korzyści trzech rodzajów: społeczne (wyższa jakość życia w mieście), biznesowe (wyższa sprawność finansowa decyzji magistratu, większa atrakcyjność miasta dla lokalnego biznesu i nowych inwestorów), polityczne (budowa wizerunku włodarzy i większe poparcie w kolejnych wyborach samorządowych).

  Dla zapewnienia jakości wykorzystywanych danych ważne jest wdrażanie rozwiązań, które systematyzują gromadzenie danych, umożliwiają integrację danych z różnych źródeł i ułatwiają analizę wyników. Systemy zarządzania danymi pozwalają weryfikować wartość posiadanych informacji, doskonalić je i udostępniać w celu podejmowania decyzji związanych z zarządzaniem miastem.

  Tomasz Fijołek, dyr. Biura Unii Metropolii Polskich na City Data Forum we Wrocławiu podkreślał, że dane dobrej jakości są podstawą zarówno planowania strategicznego jak i bieżących decyzji zarządczych. Mogą służyć do analiz na poziomie dzielnicy, miasta oraz okolicznych gmin.

  Integracja danych pochodzących z różnych źródeł ułatwia prowadzenie analiz miasta jako całości. Analizy takie pozwalają łączyć ze sobą twarde dane demograficzne, gospodarcze, inwestycyjne czy też opisujące zasoby i majątek miejski z danymi odnoszącymi się do opinii mieszkańców, ich potrzeb, planów i problemów. Analizy wymagać mogą agregowania danych z tak odmiennych źródeł jak rejestry administracyjne, systemy IT, raporty i prognozy oraz zasoby big data.

  Tego typu podejście to niemal codzienność dla polskich samorządów. Miasta stale uruchamiają coraz to nowe projekty związane z koncepcją smart city. Można przebierać w przykładach działań Warszawy, Poznania, Krakowa, Wrocławia i innych dużych miast.

  W ostatnich dniach jednostka Klimat-Energia-Gospodarka Wodna, należąca do Gminy Kraków zakończyła wstępne konsultacje rynkowe dotyczące stworzenia inteligentnego systemu monitorowania i zużycia energii w Krakowie. W konsultacjach tych uczestniczył PROCOM SYSTEM S.A. Odpowiadając na potrzeby zarysowane przez Gminę Kraków proponujemy wykorzystanie Platformy Proman do akwizycji danych ze wskazanych obiektów oraz dalszej analizy wyników. Silną stroną naszego rozwiązania jest współpraca z dowolnymi źródłami danych, bogate możliwości wizualizacji wyników oraz raportowania ich według potrzeb poszczególnych użytkowników. Dane o zużyciu mediów, stopniowo mogą być uzupełniane o dodatkowe informacje, które podniosą efektywność zarządzania nieruchomościami Gminy.

  Odpowiedz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Proman dla Ciebie

  Szukasz nowoczesnego narzędzia do monitoringu i kontroli procesu produkcji?

  Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej na temat możliwości Platformy Proman.