Umów prezentację

Chcesz umówić się na prezentację?

Wypełnij formularz, aby umówić się na prezentację Platformy Proman. Nasz specjalista skontaktuje się z Tobą.


  Jeśli poszukujesz rozwiązania dla:

  • Wzrastającej liczby awarii
  • Przedłużających się postojów linii produkcyjnych
  • Rosnących zasięgów awarii
  • Trudności w planowaniu i monitorowaniu napraw
  • Rosnących kosztów obsługi maszyn
  • Nieoptymalnego wykorzystania zasobów utrzymania ruchu
  • Problematycznego koordynowania zadań utrzymania ruchu z działaniami produkcji

  Platforma Proman stanowi doskonałe rozwiązanie dla powyższych problemów.

  Korzyści dzięki wdrożeniu Platformy Proman

   

  Pełna wiedza o pracy służb utrzymania ruchu

  • Dostęp do aktualnej wiedzy o wykonanej pracy służb utrzymania ruchu – znamy miejsce, czas i zakres wykonanych prac
  • Automatyczne rejestrowanie miejsca i czasu wykonania poszczególnych zadań
  • Lokalizacja poszczególnych pracowników na terenie zakładu, pozwalająca na kierowanie zadań do osób znajdujących się najbliżej miejsca wymagającego interwencji
  • Możliwość błyskawicznego zgłaszania sygnału zwrotnego – informacje o awariach lub konieczności wykonania prac dodatkowych
  • Bieżące rozliczanie kosztów utrzymania ruchu dzięki integracji z systemem ERP

  Realizacja oraz doskonalenie procesów produkcyjnych i utrzymania ruchu

  • Wsparcie realizacji procedur utrzymania ruchu ułatwia podejmowanie działań nacelowanych na: zmniejszenie liczby występujących awarii, skrócenia czasu reakcji na zgłoszenia, ograniczenie zakresu i kosztów napraw
  • Usystematyzowanie planowania prac umożliwia zrównoważenie obciążenia zespołu zarówno w przypadku nagłych awarii, jak i w czasie pomiędzy nimi
  • Proste budowanie harmonogramów zadań utrzymania ruchu, które nie kolidują z planem produkcji
  • Bieżące śledzenie wskaźników jakości utrzymania ruchu – możliwość identyfikowania miejsc do poprawy
  • Zwiększenie efektywności parku maszynowego i zmniejszenie zagrożeń dla ciągłości produkcji zgodnie z ideą Total Productive Maintenance

  Dostęp do bazy wiedzy o urządzeniach w miejscu realizowania zadań

  • Budowana automatycznie historia obsługi
  • Wiedza o parametrach pracy urządzeń
  • Baza dokumentacji technicznej
  • Informacja o budowie urządzeń, poszczególnych składowych i wykorzystywanych częściach zamiennych
  • Udostępnienie przez aplikację mobilną informacji niezbędnych podczas czynności diagnostycznych, konserwacyjnych i innych czynności obsługi urządzeń

  Funkcje Platformy Proman

  Wsparcie utrzymania ruchu – główne funkcje

  Zarządzanie rejestrem infrastruktury
   

   System pozwala odwzorować hierarchię urządzeń pracujących w zakładzie. Katalog informacji o urządzeniu może zawierać parametry urządzenia, wartości parametrów systemów sterowania, wskaźniki, dokumentację techniczną oraz pełną historię obsługi.

  Planowanie przeglądów
   

   Planowanie obchodów pozwala przygotować harmonogram regularnego serwisowania, diagnostyki i konserwacji urządzeń.

  Zarządzanie harmonogramami prac
   

   Narzędzia harmonogramowania prac pozwalają przypisywać zadania poszczególnym osobom oraz rezerwować zasoby wymagane do wykonania poszczególnych czynności.

  Zgłaszanie oraz obsługa usterek i awarii
   

   Aplikacja mobilna umożliwia zgłaszanie usterek w trakcie wykonywanych zadań. Zgłoszenie jest automatycznie procesowane przez system zgodnie z przyjętą procedurą. Do zgłoszenia mogą być dołączone zdjęcia, nagrania, notatki.

  Aplikacja mobilna
   

   Aplikacja mobilna kieruje użytkownika wzdłuż ścieżki obchodu, wyznaczonej zadaniami realizowanymi na poszczególnych maszynach i urządzeniach.

  Case study

  Wsparcie utrzymania ruchu – przykłady wdrożeń

  Od roku 2017 Platforma Proman pełni funkcję nadrzędnego systemu w obszarze wsparcia prac służb utrzymania ruchu w 6 zakładach jednego z największych polskich przedsiębiorstw chemicznych o zasięgu międzynarodowym.

  Czytaj więcej

  Już ponad 25 lat Platforma Proman wykorzystywana jest do monitorowania pracy bloków elektroenergetycznych oraz instalacji około blokowych w jednej z największych elektrowni europejskich.

  Czytaj więcej

  Platforma Proman dla Ciebie

  Szukasz nowoczesnego narzędzia do zarządzania utrzymaniem ruchu?

  Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej na temat możliwości Platformy Proman.