Umów prezentację

Chcesz umówić się na prezentację?

Wypełnij formularz, aby umówić się na prezentację Platformy Proman. Nasz specjalista skontaktuje się z Tobą.


  Skutecznie działający zakład produkcyjny to przede wszystkim sprawnie pracujące linie produkcyjne. Wymaga to bieżącego dbania o urządzenia i szybkiego usuwania pojawiających się usterek. Utrzymanie ruchu maszyn może odbywać się na jednym z trzech kolejnych poziomów:
  1. reaktywnym – skupienie się na naprawie uszkodzonego urządzenia,
  2. prewencyjnym – regularne przeglądy stanu maszyn i reakcja zanim awaria wystąpi,
  3. predykcyjnym – najbardziej zaawansowany, umożliwiający przewidywanie awarii na podstawie danych o pracy urządzeń.

  Optymalne zarządzanie utrzymaniem ruchu to sprawne instalacje zdolne do realizacji produkcji i wyższa marża biznesu, osiągana przez minimalizację kosztów napraw i przestojów.
  Platforma Proman wspiera każdy z trzech poziomów utrzymania ruchu. W ramach działań reaktywnych zapewnia zachowanie procedur usuwania usterek, zgłaszania i dokumentowania awarii oraz planowania napraw. Wspiera także przekazywanie zgłoszeń do techników, potwierdzanie i dokumentowanie wykonania prac oraz rozliczenie kosztów naprawy.
  Prewencyjne utrzymanie ruchu obsługiwane jest przez umożliwienie budowania harmonogramu cyklicznych działań, takich jak obchody, przeglądy, konserwacje i remonty. Ułatwia to planowanie zakresu prac, przekazywanie zadań do realizacji, a także zgłaszanie i planowanie obsługi usterek. Integracja z urządzeniami pomiarowymi (jak na przykład mierniki bezprzewodowe) usprawnia gromadzenie historii pracy poszczególnych urządzeń.

  Szeroki zakres danych pobieranych przez Platformę Proman, opisujących obsługę i pracę urządzeń, stanowi podstawę do analiz przyczyn występowania awarii. Jest to ważna część predyktywnego utrzymania ruchu. Analiza posiadanych danych i wyciągane wnioski pozwalają definiować reguły określające prawdopodobieństwo wystąpienia awarii.

  Aplikacja mobilna Platformy Proman dostarcza funkcjonalność systemu tam, gdzie aktualnie prowadzone są prace. Tablet lub telefon z dostępem do sieci wystarczą, aby mieć pełen wgląd w gromadzone dane o realizowanej produkcji.

  Wdrożenie Mobilnego Obchodowego na Platformie Proman umożliwia:

  • skrócenie czasu reakcji na awarie przez usystematyzowanie obiegu informacji o awarii i zleceniu wykonania naprawy
  • skrócenie czasu niezbędnego do usunięcia awarii – np. ograniczenie poważniejszych awarii, których wystąpienie trwa długo oraz utrzymanie dostępności części zamiennych na poziomie, który ogranicza konieczność oczekiwania na dostawy w chwili naprawy
  • systematyczne realizowanie przyjętych procedur utrzymania ruchu – wiarygodne potwierdzanie wykonanych prac
  • ograniczenie zakresu występujących awarii – awarie są mniej dotkliwe
  • zmniejszenie liczby awarii
  • utrzymania gotowości linii produkcyjnych
  • optymalne zarządzanie zasobami utrzymania ruchu – planowanie prac z dłuższym horyzontem czasu
  • budowanie bazy wiedzy o urządzeniach i sposobie ich obsługi – zabezpieczenie organizacji przed ucieczką kompetencji z firmy w wypadku rotacji pracowników
  • synchronizację procesów utrzymania ruchu z procesami produkcji
  • ograniczenie kosztów utrzymania ruchu i podniesienie marżowości produkcji

  Platforma Proman to wiedza o stanie maszyn i pracach wykonanych lub planowanych na instalacjach technologicznych w jednym miejscu. Funkcjonalności tego systemu znacząco ułatwiają synchronizację działań produkcji oraz sił utrzymania ruchu.

  Odpowiedz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Proman dla Ciebie

  Szukasz nowoczesnego narzędzia do monitoringu i kontroli procesu produkcji?

  Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej na temat możliwości Platformy Proman.