Umów prezentację

Chcesz umówić się na prezentację?

Wypełnij formularz, aby umówić się na prezentację Platformy Proman. Nasz specjalista skontaktuje się z Tobą.


  Platforma Proman

  CSIRE nie musi być takie straszne

  Sektor energetyczny stoi obecnie przed jednym z największych wyzwań ostatnich czasów – koniecznością przygotowania się do procesu integracji z Centralnym Systemem Informacji o Rynku Energii (CSIRE). Na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz….

  Informacja na wyciągnięcie ręki – kokpity menadżerskie

  Bieżące monitorowanie pracy zakładu wymaga prostego i szybkiego dostępu do informacji o pracy wybranych urządzeń lub całych instalacji. Ważne jest również śledzenie kluczowych wskaźników jakościowych, opisujących wydajność infrastruktury i efektywność realizowanej produkcji.

  Monitoring mediów i surowców – kontroluj koszty produkcji

  Platforma Proman realizuje pełną integrację pomiarów zużycia mediów i surowców, stosowanych podczas produkcji. System w jednym miejscu udostępnia aktualne odczyty zużycia zasobów kluczowych dla procesu produkcyjnego – wody, pary technicznej, nośników energii i dowolnych surowców. Gromadzone wyniki można przeglądać i obserwować ich zmienność w czasie.

  Platforma Proman pomaga w zarządzaniu produkcją

  Ograniczony dostęp do pracowników o oczekiwanych kwalifikacjach oraz duża rotacja wśród już zatrudnionych, stanowią poważne zagrożenie dla zdolności produkcyjnych i jakości gotowych wyrobów. Konieczne jest poszukiwanie rozwiązań pozwalających szybko wdrażać do pracy nowe osoby, także te z ograniczonym doświadczeniem. Pomocna okazuje się tu aplikacja mobilna Platformy Proman. Pełni ona rolę indywidualnego asystenta pracownika.

  Zarządzanie pracą ludzi na stanowiskach o dużej rotacji

  Obecny rynek pracy powoduje, że przedsiębiorstwa zmuszone są ciągle uzupełniać wakaty na stanowiskach opuszczanych przez zwalniających się pracowników. Ważnym dla funkcjonowania zakładu staje się proces uzupełniania braków kadrowych i wdrażania nowych pracowników do realizacji powierzanych zadań. Działania te wspiera moduł CMMS, który wraz z aplikacją mobilną umożliwia zarządzanie zadaniami zespołu utrzymania ruchu wraz z obchodowymi.

  Zarządzanie outsourcingiem usług serwisowania

  Coraz częściej stosowanym modelem organizacji utrzymania ruchu jest częściowe lub pełne outsourcowanie służb odpowiedzialnych za zapewnienie sprawności linii produkcyjnych. Outsourcing utrzymania ruchu niesie ze sobą problemy, takie jak konieczność śledzenia zgłoszeń kierowanych do obsługi, potwierdzanie czy rozliczanie wykonanych prac. Obsługa tych czynności może być bardziej wymagająca niż zarządzanie własnym zespołem techników. Aby tak nie było, konieczne jest użycie odpowiednich narzędzi wspierających pracę.

  Proman dla Ciebie

  Szukasz nowoczesnego narzędzia do monitoringu i kontroli procesu produkcji?

  Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej na temat możliwości Platformy Proman.