Zaznaczając pole 'Zgoda na przetwarzanie danych do formularza kontaktowego’ wyrażają Państwo:

  • zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 922) w celu i w zakresie związanym z procesem rejestracji, w celach statystycznych, a także w celach promocyjnych i marketingowych,
  • zgodę, o której mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług droga elektroniczną (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1219), na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną dotyczącą produktów i usług oferowanych przez i za pośrednictwem PROCOM SYSTEM S.A.,
  • zgodę, o której mowa w art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. 2017 r. poz. 1907) na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego i usług oferowanych przez i za pośrednictwem PROCOM SYSTEM S.A.

 
Administratorem danych osobowych jest PROCOM SYSTEM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Północna 15-19 bud. 2.2, 54-105 Wrocław. Na każdym etapie realizacji procesu rejestracji podawanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do jego realizacji. Zgody wyrażone w niniejszym oświadczeniu obejmują również przetwarzanie Państwa danych w przyszłości pod warunkiem, że cel przetworzenia nie zostanie zmieniony.
Powyższe zgody mogą być w każdym czasie odwołane, jak również przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. W tym celu należy przesłać stosowną pisemną informację na adres administratora danych osobowych tj.: PROCOM SYSTEM S.A. ul. Północna 15-19 bud. 2.2, 54-105 Wrocław.