Umów prezentację

Chcesz umówić się na prezentację?

Wypełnij formularz, aby umówić się na prezentację Platformy Proman. Nasz specjalista skontaktuje się z Tobą.


  Jeżeli poszukujesz rozwiązań dla:

  • Opóźnień lub błędnych decyzji biznesowych
  • Problemów w przygotowaniu i realizacji planów produkcji
  • Braku aktualnej i pełnej informacji o realizacji produkcji
  • Wzrostu kosztów produkcji przez występujące straty i braki

  Platforma Proman stanowi doskonałe rozwiązanie dla powyższych problemów.

  Korzyści dzięki wdrożeniu Platformy Proman

   

  Dostęp do wiedzy o produkcji w kontekście linii technologicznych, maszyn i urządzeń

  Wiedza o tym jak analizowane dane łączą się poszczególnymi elementami linii i instalacji produkcyjnych pozwala planować działania podnoszące jakość pracy parku maszynowego oraz wydajność stosowanej technologii.

  • Wizualizacja parametrów i wskaźników produkcji
  • Zarządzanie informacją o urządzeniach
  • Zarządzanie zadaniami do wykonania – szybkie reagowanie na problemy
  • Monitorowanie jakości produkcji – wsparcie dla badań międzyoperacyjnych oraz produktowych
  • Kontrola kosztów produkcji – monitorowanie kosztów pracy i surowców
  • Identyfikacja nieprawidłowości w pracy urządzeń – ograniczenie wystąpień awarii i strat mocy produkcyjnej

  Automatyczny obieg informacji

  Automatyczny obieg danych, zleconych zadań oraz raportowanie ułatwia wymianę informacji pomiędzy produkcją, służbami utrzymania ruchu i kierownictwem zakładu. Standaryzacja pracy na poszczególnych stanowiskach zapewnienia jakość i ułatwia przenoszenie pracowników pomiędzy stanowiskami.

  Przetwarzanie danych z wielu źródeł

  • Automatyzacja akwizycji, standaryzacji, agregacji i raportowania gromadzonych danych
  • Minimalizacja czynności wykonywanych ręcznie, lub wymagających udziału ludzi, uwolnienie zasobów ludzkich, które można wykorzystać do prac o wyższej wartości dodanej (zamiast przygotowywać dane możemy je analizować i podejmować decyzje)
  • Przenoszenie wiedzy posiadanej przez ludzi do systemu, co zabezpiecza przedsiębiorstwo przed utratą kompetencji kluczowych dla prowadzonej działalności

  Funkcje Platformy Proman

  Monitoring produkcji – główne funkcje

  Schematy synoptyczne 
   

   Schematy synoptyczne wizualizują przebieg procesów produkcyjnych, dostarczają informacje o stanie produkcji oraz umożliwiają śledzenie kluczowych wskaźników techniczno-ekonomicznych.

  Wykresy
   

   Wykresy prezentują zależność wartości parametrów produkcji w czasie. W zależności od potrzeb użytkownik wybiera dane do porównania oraz przedział czasu do analizy. Pozwala to śledzić pracę urządzeń względem zdefiniowanych charakterystyk.

  Elektroniczny obieg dokumentów
   

   Elektroniczny obieg dokumentów standaryzuje i systematyzuje wymianę informacji o produkcji. Automatyczne kierowanie dokumentu do wskazanych osób zapewnia możliwość odwzorowania dowolnego procesu biznesowego, w tym zintegrowanego z systemem ERP.
  Więcej

  Raporty w oparciu o szablony XLS
   

   Platforma Proman realizuje spójne raportowanie danych pochodzących z wielu źródeł. Umożliwia szybki dostęp do wymaganych danych w oczekiwanej formie plików Excel.

  Alarmy i zdarzenia
   

   Alarmy i zdarzenia zapewniają skuteczną metodę powiadamiania o sytuacjach wymagających podjęcia działania.

  Kokpity menedżerskie
   

   Narzędzia do prezentacji najistotniejszych informacji potrzebnych do osiągnięcia jednego lub więcej celów w formie uproszczonych diagramów, wykresów, raportów i zestawień.
  Więcej

  Case study

  Monitoring produkcji – przykłady wdrożeń

  Od roku 2017 Platforma Proman pełni funkcję nadrzędnego systemu w obszarach monitorowania produkcji w 6 zakładach jednego z największych polskich przedsiębiorstw chemicznych o zasięgu międzynarodowym.

  Czytaj więcej

  Platforma Proman monitoruje procesy produkcyjne w elektrociepłowniach należących do jednego z największych koncernów w środkowej Europie.

  Czytaj więcej

  Od roku 2016 Platforma Proman wykorzystywana jest do monitorowania infrastruktury przedsiębiorstwa komunalnego w mieście powyżej 166 000 mieszkańców.

  Czytaj więcej

  Platforma Proman dla Ciebie

  Szukasz nowoczesnego narzędzia do monitoringu i kontroli procesu produkcji?

  Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej na temat możliwości Platformy Proman.