Umów prezentację

Chcesz umówić się na prezentację?

Wypełnij formularz, aby umówić się na prezentację Platformy Proman. Nasz specjalista skontaktuje się z Tobą.


  Platforma Proman

  Dane jako podstawa koncepcji Smart City

  Zarządzanie miastem to wyzwanie, któremu coraz trudniej sprostać bez dostępu do zbiorów danych, opisujących lokalne procesy i zjawiska. Dane te pozwalają przyjrzeć się części materialnej miasta jak budynki, ulice czy infrastruktura komunalna ale również prezentują życie społeczne – zachowanie mieszkańców, ich potrzeby i problemy. Poszukiwanie możliwie wiernego obrazu funkcjonowania…

  Informacja na wyciągnięcie ręki – kokpity menadżerskie

  Bieżące monitorowanie pracy zakładu wymaga prostego i szybkiego dostępu do informacji o pracy wybranych urządzeń lub całych instalacji. Ważne jest również śledzenie kluczowych wskaźników jakościowych, opisujących wydajność infrastruktury i efektywność realizowanej produkcji.

  Monitoring mediów i surowców – kontroluj koszty produkcji

  Platforma Proman realizuje pełną integrację pomiarów zużycia mediów i surowców, stosowanych podczas produkcji. System w jednym miejscu udostępnia aktualne odczyty zużycia zasobów kluczowych dla procesu produkcyjnego – wody, pary technicznej, nośników energii i dowolnych surowców. Gromadzone wyniki można przeglądać i obserwować ich zmienność w czasie.

  Platforma Proman pomaga w zarządzaniu produkcją

  Ograniczony dostęp do pracowników o oczekiwanych kwalifikacjach oraz duża rotacja wśród już zatrudnionych, stanowią poważne zagrożenie dla zdolności produkcyjnych i jakości gotowych wyrobów. Konieczne jest poszukiwanie rozwiązań pozwalających szybko wdrażać do pracy nowe osoby, także te z ograniczonym doświadczeniem. Pomocna okazuje się tu aplikacja mobilna Platformy Proman. Pełni ona rolę indywidualnego asystenta pracownika.

  Proman dla Ciebie

  Szukasz nowoczesnego narzędzia do monitoringu i kontroli procesu produkcji?

  Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej na temat możliwości Platformy Proman.